• خانه
  • توضیحات
  • کاربرد ها
  • مخاطبان
  • استاندارد ها
  • مقالات
  • گالری
  • فیلم

پروتز عصبی گام برداشتن پاراواک ®

ایستادن و گام برداشتن افراد دچار ضایعه نخاعی با پاراواک

پروتز عصبی گام برداشتن پاراواک
بازدید مقام معظم رهبری از پروتز عصبی پاراواک و پاراسایکلینگ در نمایشگاه ایران ساخت 1398

پروتز عصبی پاراواک چیست؟

پروتز عصبی حرکتي پاراواک يک سيستم هاي ميکروالکترونيکي با کنترل تراشه­ ريزپردازنده­اي است که بر مبنای سيستم عصبی مرکزی انسان و تحریک الکتریکی کارکردی، حرکت را در عضو فلج ايجاد و کنترل می­کند. اين سيستم قابليت برنامه ريزی حرکتی را دارد، و با توجه به حرکت مورد نظر، ميزان انقباض را در طول حرکت کنترل می­کند. سيستم پاراواک با بکارگيری مدل­های رياضی از سيستم­های اسکلتی-عضلانی و استراتژيهای کنترلی، ميزان انقباض عضلات فلج را در طول حرکت کنترل می کند.
پروتز عصبی پاراواک چیست؟

کاربردهای پاراواک چیست؟

check سيستم عصبی پاراواک برای ايجاد حرکت­های ايستادن، گام برداشتن، و نشستن بعضی از افراد دچار ضايعه نخاعی کامل در سطح پشتی بکار می­رود
check علاوه بر کاربردهای حرکتی، سیستم پاراواک دارای کاربردهای درمانی بوده و از پوکی استخوان، آتروفی عضلانی، و زخم بستر جلوگیری می­کند و باعث بهبود در وضعیت قلبی-عروقی، عملکرد سیستم گوارش بیمار می شود. تا کنون سیستم پاراواک بر روی افراد پاراپلژيک مورد ارزیابی قرار گرفته شده است بطوريکه اين افراد، قادر به ايستادن و بطور محدود قادر به گام برداشتن شده­اند
check سیستم پاراواک دارای یک واسط گرافیگی کاربر است که به پزشک امکان برنامه ریزی حرکتی را مطابق با وضعیت بیمار فراهم می­­کند
کاربردهای پاراواک چیست؟

چه کسانی می توانند از پاراواک استفاده کنند؟

قبل از بکارگيری پروتز عصبی، بر روی هر شخص پاراپلژيک، پارامترهای خاصی از وضعيت فيزيکی، و شرايط روحی و ذهنی وی بايد مورد ارزيابی قرار گيرد و بايد بيمار دارای شرايط خاصی باشند: حداقل شش ماه از مدت ضايعه گذشته باشد؛ عدم آسيب در اعصاب محيطی پايين؛ دارای شرايط خوب فيزيکی؛ دارای ضربان، فشار خون و وضعيت تنفسی طبيعی؛ دارای پايداری کافی در تنه؛ قابليت کنترل دست جهت کمک به ايستادن و نگه داشتن واکر، داشتن قابليت عملکرد انگشتان جهت کنترل کليدهای سيستم؛ عدم داشتن osteoporosis؛ داشتن انگيزه؛ و غيره. در دفتر راهنمائی سیستم بطور دقیق شرایط پذیرش بیمار آورده شده است. به منظور استفاده از پاراواک، و حصول نتیجه لازم است طبق دستورالعمل دفترچه راهنما عمل شود.
چه کسانی می توانند از پاراواک استفاده کنند؟

استاندارد های اخذ شده :

check IEC 60601-1
check IEC 60601-2-10
check IEC 60601-1-2
check ISO 9001
check ISO 13485
check ثبت اختراع
check مجوز ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت و درمان
استاندارد های اخذ شده
1.
E. Rouhani and A. Erfanian, A Finite-Time Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Control for Uncertain Nonlinear Systems, International Journal of Control, Automation, and Systems, vol. 16, 2018 . Article link
2.
A. Roshani and A. Erfanian, A modular robust control framework for control of movement elicited by multi-electrode intraspinal microstimulation, J. Neural Eng., vol. 13, no. 4, 2016 . Article link
3.
A. Roshani and A. Erfanian, “The effects of stimulation strategy on joint movement elicited by intraspinal Microstimulation,” IEEE Trans. Neural Systems and Rehabilitation Eng., vol. 24, no. 7, pp. 794-805, July 2016 . Article link
4.
V. Nekoukar and A. Erfanian, Dynamic Optimization of Walker-Assisted FES-Activated Paraplegic Walking: Simulation and Experimental Studies, Medical Engineering & Physics, vol. 35, pp. 1659-1668, Nov. 2013. . Article link
5.
A. Roshani and A. Erfanian, “Restoring Motor Functions in Paralyzed Limbs through Intraspinal Multielectrode Microstimulation Using Fuzzy Logic Control and Lag Compensator,” Basic and Clinical Neuroscience, vol. 4, no. 3, pp. 50-61, August, 2013 . Article link
6.
V. Nekoukar and A. Erfanian, "A Decentralized Modular Control Framework for Robust Control of FES-Activated Walker-Assisted Paraplegic Walking Using Terminal Sliding Mode and Fuzzy Logic Control," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 59, no. 10, Oct. 2012, pp. 2818-27. . Article link
7.
A.-R. Asadi and A. Erfanian, "Adaptive neuro-fuzzy sliding mode control of multi-joint movement using intraspinal microstimulation," IEEE Trans. Neural Systems and Rehabilitation Eng., vol. 20, no. 4, July 2012, pp. 2818-27. . Article link
8.
V. Nekoukar and A. Erfanian, An adaptive fuzzy sliding-mode controller design for walking control with functional electrical stimulation: A computer simulation study, International Journal of Control, Automation, and Systems, vol. 9, no. 6, 2011, pp. 2818-27. . Article link
9.
H.-R. Kobravi and A. Erfanian, "A decentralized adaptive fuzzy robust strategy for control of upright standing posture in paraplegia using functional electrical stimulation, Medical Engineering & Physics, vol. 34, no. 1, Jan. 2012, pp. 2818-27 . Article link
10.
V. Nekoukar and A. Erfanian, Adaptive fuzzy terminal sliding mode control for a class of MIMO uncertain nonlinear systems, Fuzzy Sets and Systems, vol. 179, no. 1, Sept. 16, 2011, pp. 2818-27 . Article link
11.
H.-R. Kobravi and A. Erfanian, "A decentralized adaptive robust method for chaos control," Chaos, American Institute of Physics, vol. 19, 2009 . Article link
12.
H.-R. Kobravi and A. Erfanian, "A decentralized adaptive robust control based on sliding mode and nonlinear compensator for control of ankle movement using functional electrical stimulation of agonist-antagonist muscles," J. Neural Eng. vol. 6, no. 4, 2009, pp. 2818-27 . Article link
X