• خانه
  • توضیحات
  • کاربرد ها
  • مخاطبان
  • استاندارد ها
  • مقالات
  • گالری
  • فیلم

پروتز عصبی حرکتی رکاب زنی پاراسایکلینگ ®

رکاب زدن افراد دچار ضایعه جسمی، حرکتی

پاراسایکلینگ چیست؟

پروتز عصبی حرکتي پاراسایکلینگ يک سيسستم میکرو الکترونیکی با کنترل تراشه ریز پردازنده ای است که بر مبنای سیستم عصبی مرکزی انسان، حرکت رکاب زدن را در اندام تحتانی ایجاد و کنترل می کند. این سیستم دستورات قشر حرکتی مغز انسان را شبیه سازی و با ارسال آن به اعصاب حرکتی عضلات درگیر حرکت رکاب زدن، این حرکت را در عضو فلج ایجاد میکند. شدت میزان انقباض عضله فلج با توجه به میزان سرعت و توان رکاب زنی، توسط الگوریتم سیستم کنترلی سیستم در هرلحظه کنترل می شود.
کاربردهای پاراسایکلینگ چیست؟

  پروتز عصبی حرکتی پاراسایکلینگ برای ایجاد حرکت رکاب زدن در افراد دچار ضایعه نخاعی بکار میرود. علاوه بر کاربرد حرکتی، سیستم دارای کاربردهای درمانی بوده واز  پوکی استخوان، آتروفی عضلانی و زخم بستر جلوگیری می کند و باعث بهبود در وضعیت قلبی و عروقی، عملکرد سیستم گوارش بیمار می شود. فوايد پروتز عصبی رکاب زنی بطور خلاصه عبارتند از:
        check معکوس کردن روند پوکی استخوانها و افزايش تراکم استخوان
        check  افزايش سطح مقطع ران
        check  کاهش اسپاسم
       check  افزايش مصرف اکسيژن و بهبود عملکرد قلبی ريوی
       check  افزايش گردش خون در اندام تحتانی
       check  بهبود گام برداشتن در افراد دچار ام اس، پارکينسون و سکته
       check  بهبود وضعيت روحی و روانی فرد دچار ضايعه ی نخاعی


 

چه کسانی می توانند از پاراسایکل استفاده کنند؟

قبل از بکارگيری پروتز عصبی، بر روی هر شخص پاراپلژيک، پارامترهای خاصی از وضعيت فيزيکی، و شرايط روحی و ذهنی وی بايد مورد ارزيابی قرار گيرد و بايد بيمار دارای شرايط خاصی باشند: حداقل شش ماه از مدت ضايعه گذشته باشد؛ عدم آسيب در اعصاب محيطی پايين؛ دارای شرايط خوب فيزيکی؛ دارای ضربان، فشار خون و وضعيت تنفسی طبيعی؛ دارای پايداری کافی در تنه؛ عدم داشتن osteoporosis؛ داشتن انگيزه؛ و غيره. در دفتر راهنمائی سیستم بطور دقیق شرایط پذیرش بیمار آورده شده است. به منظور استفاده از پاراسایکلینگ و حصول نتیجه لازم است طبق دستورالعمل دفترچه راهنما عمل شود.

استاندارد های اخذ شده :

check IEC 60601-1
check IEC 60601-2-10
check IEC 60601-1-2
check ISO 9001
check ISO 13485
check ثبت اختراع
check مجوز ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت و درمان
1.
1. A. Farhoud and A. Erfanian, “Fully automatic control of paraplegic FES pedaling using higher-order sliding mode and fuzzy logic control,” IEEE Trans. Neural Systems and Rehabilitation Eng., vol. 22, no. 3, pp. 533-542, May 2014. . Article link
2.
2. A. Farhoud and A. Erfanian, "Higher-Order Sliding Mode Control of Leg Power in Paraplegic FES-Cycling," 32th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Buenos Aires, Argentina, August 31-Sept. 4, 2010. . Article link
3.
3. K. Misaghian and A. Erfanian, "Adaptive Neuro-Sliding Mode Control of FES-Cycling," 13th Annual Conference of the International FES Society, Freiburg, Germany, September 21-25, 2008. . Article link
X